Про схвалення прогнозу районного бюджету на 2022-2024 роки
опубліковано 31 серпня 2021 року о 10:00

Синельниківська районна державна адміністрація

Дніпропетровська область

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

26.08.2021               м.Синельникове                     №Р-287/0/115-21


 

Про схвалення Прогнозу

районного бюджету

на 2022-2024 рокиКеруючись статтями 6 і 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтею 75-1 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 №314 “Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання” (із змінами):

1. Схвалити Прогноз районного бюджету на 2022 – 2024 роки (додається) та подати  на розгляд районної ради у порядку, визначеному  відповідною радою.

2. Доручити  начальнику фінансового відділу  Макаркіній Т.С. доповісти на черговій сесії районної ради про Прогноз районного бюджету на 2022 – 2024 роки.

3.Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на фінансовий відділ райдержадміністрації, контроль -  на першого заступника голови райдержадміністрації  Завалій Т.О.
Голова райдержадміністрації                                       Світлана НАЗАРЧУК

 

 

   Додаток

до розпорядження голови

райдержадміністрації

26.08.2021№ Р-287/0/115-21

 

Прогноз 

___________районного бюджету__________

      (найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці)

на    2022-2024    роки

(середньостроковий бюджетний період)

(04316200000)
(код бюджету)

І. Загальна частина

Прогноз районного бюджету Синельниківського району (далі – Прогноз) – розраховано з урахуванням діючого податкового та бюджетного законодавства, прогнозних показників фінансових ресурсів районного бюджету на два наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій, визначених діючим законодавством.

Показники Прогнозу необхідні для  збалансування напрямів політики розвитку району з його фінансовими можливостями у середньостроковому періоді.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є створення дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової системи управління місцевими фінансами, установлення взаємозв’язку між розвитком району та можливостями районного бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та послідовності бюджетної політики.

         Формування Прогнозу сприяє узгодженню учасниками бюджетного процесу своїх стратегічних планів діяльності з наявними  бюджетними коштами як у рамках підготовки проєкту районного бюджету на плановий рік, так і на наступні за плановим бюджетні періоди


        Основними завданнями Прогнозу є:

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

посилення бюджетної дисципліни та контролю за витратами бюджету;

відповідність цілям бюджетної політики, яка реалізується як на державному рівні, так і на рівні відповідної території.

Процес формування прогнозу районного бюджету здійснено учасниками бюджетного процесу відповідно до вимог бюджетного законодавства. Прогноз бюджету складено на основі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій.

При складанні Прогнозу дотримано принцип збалансованості на середньостроковий період.


ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

 Прогнозні показники надходжень до районного бюджету на 2022-2024 роки визначено відповідно до норм законодавства щодо порядку складання прогнозу бюджету на середньостроковий період, на підставі опрацювання положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та інших законодавчих актів, які регламентують справляння відповідних платежів до районного бюджету.

  Формування показників доходної та видаткової частини районного бюджету на 2022, 2023 та 2024 роки здійснено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 №548 “Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки”, листа Міністерства фінансів України від 09 червня 2021 №05110-14-6/18181 “Про прогнози місцевих бюджетів на 2022- 2024 роки”, наказу Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року №314“Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання” (із змінами), а також показників міжбюджетних трансфертів з районного бюджету до бюджетів територіальних громад Синельниквського району.

Планування видатків проведено з додержанням принципу першочерговості їх фінансування, забезпечення пріоритетного спрямування коштів на соціально – захищені статті видатків в повному обсязі.

При здiйсненнi розрахунку прогнозних показникiв на 2022-2024 роки врахововано наступне:

          розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року – 6500 грн, з 1 жовтня 2022 року – 6700 грн, з 1 січня 2023 року – 7176 грн, з 1 січня 2024 року – 7665 грн;

         розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн, з 1 жовтня 2022 року – 2982 грн, з 1 січня 2023 року – 3193 грн, з 1 січня 2024 року – 3411 грн;

         видатки на оплату енергоносiїв розраховано по діючим тарифам 2021 року.

  

  ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогнозні показники дохідної частини районного бюджету на 2022 рік розроблені на базі основних прогнозних податкових та неподаткових надходжень, а також із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

Слід зазначити, що в зв’язку із істотними змінами до Бюджетного кодексу України та обмеженим складом доходів загального фонду до районного бюджету, визначеного статей 641 Бюджетного кодексу України, подальших змін до адміністративного законодавства, що впливає на подальший обсяг надходжень податкового характеру в середньостроковій перспективі планування та враховуючи  фактичне виконання дохідної частини районного бюджету за 6 місяців 2021 року, прогнозні надходження районного бюджету на 2022 та наступні роки значно менші від показників 2021 року та не дозволяють забезпечити виконання, поставлених задач, наприклад забезпечення виконання районних програм місцевого значення, надання підтримки громадським організаціям або проведення  необхідних заходів соціального напрямку за рахунок районних коштів, .

 

Загальний обсяг доходів районного бюджету у 2022 році визначено у сумі 169 728 грн, у 2023 році –189 928грн, у 2024 році – 190 128 грн (додаток1).

Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2022 рік, у порівнянні із затвердженими на 2021 рік (без урахування міжбюджетних трансфертів), зменшено  467 442 грн, або на 73,4%, у т.ч.:

загального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) зменшено на 454 082 грн, або на 75%;

спеціального фонду (без урахування міжбюджетних трансфертів) –зменшено на 13 360 грн, або на 41,8%.

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2023 рік становить 189 928 грн, або на 11,9% більше до прогнозних показників на 2022 рік.

Прогноз доходів загального фонду районного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) на 2024 рік становить  190 128грн, або 0,1% до прогнозних показників на 2023 рік.

Значне зниження Прогнозу надходжень в 2022-2024 роках проти 2021 року пояснюється платниками податків рядом причин: це і  негативні наслідки спричинені обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, тобто спостерігається менша кількість відпочиваючих у дитячому оздоровчому комплексі  “Дніпро” та  зменшення кількості замовників печатної продукції в комунальному підприємстві Синельниківської районної ради  “Синельниківська друкарня” (виготовлення продукції в 2020 році на проведення місцевих виборів вплинуло на перерахування податку на прибуток в 2021 році в значно більшому обсязі, ніж планується в 2022-2024 роках).

Відповідно до пояснень відділу державної реєстрації Синельниківської райдержадміністрації  при розрахунку адміністративних зборів враховано зменшення звернень до  у 2022-2024 роках у порівнянні з 2021 роком, у зв’язку з реєстрацією суб’єктів господарської діяльності в автоматичному режимі та надання 28 видів послуг через державний портал “Дія”з 30 червня 2021 року.

Також, слід зазначити, що плата за надання адміністративних послуг не прогнозується в 2022-2024 роках, відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації мережі  та функціонування центрів надання адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, які надаються в електронній формі ”, але в 2021 році такі надходження заплановані в сумі 114 000 грн, що значно впливає на обсяг доходів в поточному році.

 

Формування прогнозних показників видатків районного бюджету на середньостроковий період сформовано враховуючи розрахунковий мінімально обмежений фінансовий ресурс районного бюджету в 2022, 2023 та 2024 роках.

Доходна частина загального фонду районного бюджету дозволяє провести планування видаткової частини районного бюджету по загальному фонду лише на часткове забезпечення заробітною платою з нарахуваннями працівників районної ради та часткове забезпечення коштами на оплату за спожиті енергоносії в січні 2022 року.

          Крім цього, керуючись статтею 24 Бюджетного кодексу України, для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені під час складання проєкту районного бюджету, резервний фонд визначено щорічно в обсязі  1,0 тис. грн., що становить 0,6% до загального обсягу видатків окремо по 2022, 2023 та 2024 роках.


У цілому прогноз видатків районного бюджету становить (додаток1):

у 2022 році –635 592 грн, у тому числі загального фонду – 151 088грн, спеціального фонду –484 504грн, з них видатки бюджету розвитку 465 864грн;

 у 2023 році –655 792 грн, у тому числі загального фонду 171 288  грн, спеціального фонду –484 504рн, з них видатки бюджету розвитку – 465 864грн;

у 2024 році – 655 922грн, у тому числі загального фонду 171 488 грн, спеціального фонду –484 504грн, з них видатки бюджету розвитку – 465 864грн.


Видаткову частину загального фонду районного бюджету планується розподілити таким чином:

у 2022 році - на утримання районної ради 150 088 грн, резервний фонд 1000 грн;

 у 2023 році - на утримання районної ради 170 288 грн, резервний фонд 1000 грн;

у 2024 році - на утримання районної ради 170 488 грн, резервний фонд 1000 грн.


Слід зазначити, що повна потреба на утримання районної ради (штатна чисельність складає 22,5 шт.од.), за розрахунками головного розпорядника коштів  районного бюджету, складає:

 на 2022 рік - 5 134 604 грн.(заробітна плата з нарахуваннями - 4 240 134 грн, енергоносії - 474 198грн, оплата послуг - 150 914 грн, придбання предметів та матеріалів - 264 778 грн, інші видатки - 4 580 грн), тобто прогнозний розрахунок забезпеченості складає 2,9%;

на 2023 рік  - 5 272 158 грн.(заробітна плата з нарахуваннями - 4 362 308 грн, енергоносії  -  474 228 грн, оплата послуг - 164 564 грн, придбання предметів та матеріалів - 264 778 грн, інші видатки - 6280 грн), тобто прогнозний розрахунок забезпеченості складає 3,2%;

на 2024 рік  - 5 300 284 грн.(заробітна плата з нарахуваннями -                    4 405 814грн, енергоносії - 474 198 грн, оплата послуг - 150 914 грн, придбання предметів та матеріалів - 264 778 грн, інші видатки - 4580 грн), тобто прогнозний розрахунок забезпеченості складає 3,2%;


        У прогнозі бюджету на  2022 – 2024 роки видаткова частина прогнозу районного бюджету розрахована на підставі пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів та виходячи з фінансових можливостей районного бюджету.


ІV. Показники доходів бюджету 

Показники доходів районного бюджету на середньостроковий період за основними видами податкових, неподаткових надходжень та інших місцевих бюджетів визначено в додатку 2.

До складу доходів районного бюджету прогнозуються надходження  по таких видах доходів:


податкові надходження, а саме: податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності заплановані в 2022 році в сумі          53 100 грн, в 2023 році в сумі - 53 300 грн та в 2024 році  - 53 500 грн. Платниками вказаного  податку до районного бюджету є комунальний заклад “Дитячий оздоровчий комплекс  “Дніпро” та  комунальне підприємство Синельниківської районної ради  “Синельниківська друкарня”;


неподаткові надходження в розрізі років прогнозуються в таких обсягах:

2022 рік - 97 988 грн;

2023 рік -  117 988 грн,

2024 рік  - 117 988 грн.

В розрізі доходів неподаткові надходження заплановано таким чином:                                          адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запланований у 2022 році в сумі 60 000 грн, у 2023 році в сумі 70 000 грн  та  у 2024 році  в сумі 70000 грн;

адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запланований у 2022 році в сумі 30 000 грн, у 2023 році в сумі 40 000 грн  та  у 2024 році  в сумі 40 000 грн. Прогнозне надходження вказаних податків розраховано відділом державної реєстрації райдержадміністрації, враховуючи  фактичне надходження станом на 01 липня 2021 року.

Прогнозна сума орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, за даними районної ради прогнозується у сумі 7 988 грн по всіх роках.


Найбільшу питому вагу у складі доходів загального фонду займають неподаткові надходження, а саме: в 2022 році - 64,9% у загальному обсязі доходів загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів)  та  68,9% по кожному прогнозному року в 2023-2024 роках.


V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

В 2022-2024 роках планування доходної та видаткової частини районного бюджету збалансовано та не потребує показників фінансування.

Уточнений план на  2021 рік за загальним фондом сформований з дефіцитом загального фонду районного бюджету в сумі 2 755 874 грн, який збалансовано за рахунок коштів  залишку, що склався станом на 01 січня 2021 року.

Показники місцевого боргу (додаток 4) та показники  гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій (додаток 5) відсутні та в Прогнозі на 2022-2024 не  передбачені.


VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Граничні показники видатків районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету  головним розпорядникам бюджетних коштів визначено в додатку 6 до цього Прогнозу.


Прогнозом на середньостроковий період передбачено видатки на утримання районної ради в розрізі 2022-2024 років таким чином:


У 2022 році кошти в сумі  150 088 грн  прогнозується розподілити на:

оплату праці - 91 788 грн;

        нарахування на оплату праці - 20 908 грн,

        оплату водопостачання та водовідведення - 397 грн,

        оплату електроенергії - 9521 грн,

        оплату природного газу - 27474 грн.

 

у 2023 році кошти в сумі  170 288 грн  прогнозується розподілити на:

оплату праці - 109 871 грн;

        нарахування на оплату праці - 24 887 грн,

        оплату водопостачання та водовідведення - 397 грн,

        оплату електроенергії  - 9 500 грн,

        оплату природного газу - 25 633грн.


у  2024 році кошти в сумі  170 488 грн  прогнозується розподілити на:

оплату праці - 111 094 грн;

        нарахування на оплату праці - 25 156 грн,

        оплату водопостачання та водовідведення - 397 грн,

        оплату електроенергії -  9 002 грн,

        оплату природного газу - 24 839грн.


У 2022-2024 роках районною радою планується здійснювати організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально - технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування.


Видатки на утримання районної ради складають в загальному об’ємі видатків у 2022 році – 99,3%, у 2023 році – 99,4% та у 2024 році – 99,4% .

Граничні показники видатків районного бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету визначено в додатку 7 до цього Прогнозу.


        В районному бюджеті на середньостроковий період щорічно заплановано повернення кредитів до районного бюджету в сумі 465 863,64 грн, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 465 863,64 гривень, за рахунок повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання в минулі роки, в тому числі: СК ім.Суворова - 149 047,64 грн, СК “Зоря” - 61 515,23 грн, СК “Обрій” - 196 501,77 грн та ЗАТ “Украгротехнологія” -  58 799 грн.


      Крім цього, в районному бюджеті  на виконання районної “Програми надання молодим сім’ям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків” планується надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім`ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла в 2022 році в сумі 14 000 грн, в 2023 році в сумі 14 000 грн та в 2024 році в сумі 10 250 грн. У 2022-2024 роках також планується повернення пільгових довгострокових кредитів аналогічних сум на рахунок районного бюджету.

     Граничні показники кредитування районного бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету визначено в додатку 8 до цього Прогнозу.


VIІ. Бюджет розвитку

Виходячи з можливостей районного бюджету наданих головними розпорядниками пропозицій до прогнозу бюджету на середньостроковий період  капітальні видатки бюджету розвитку передбачаються в сумі 465 863,64 грн щорічно.

Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України бюджет розвитку сформований за рахунок коштів від повернення позик по регіональному контракту в сумі 465 863,64 гривень,  які планується направити на виконання проєкту районної Програми соціально-економічного та культурного розвитку  Синельниківського району на 2022 рік та розподілити у вигляді іншої субвенції бюджетам територіальних громад в 2022 році та аналогічну суму в 2023 та 2024 роках.

Показники бюджету розвитку за основними видами надходжень та орієнтованими обсягами витрат, визначених у межах загальних граничних показників видатків районного бюджету визначено в додатку 9 до цього Прогнозу.

Показники обсягів капітальних вкладень районного бюджету у розрізі інвестиційних проєктів у середньостроковому періоді  не передбачені (додаток 10).


VIІI. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами 

Пріоритетом бюджетної політики у середньостроковому періоді є забезпечення економічного зростання, підвищення рівня фінансової незалежності та видаткової спроможності  бюджету, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, але недостатній фінансовий ресурс  районного бюджету не дозволяє в повній мірі забезпечити виконання основних завдань середньострокового планування.

Основними результатами, яких планується досягти, є підвищення фінансової спроможності районного бюджету та рівня фінансової забезпеченості делегованих повноважень.

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів у розрізі їх видів та бюджетів (додаток 11) планувались в 2020 році та 2021 році.

На середньостроковий період 2022-2024 років такі показники не передбачені.

В районному бюджеті в 2022, 2023 та 2024 роках заплановано кошти у вигляді іншої субвенції  зі спеціального фонду в сумі 465 863,64 грн,  які  планується розподілити таким чином:

бюджету Раївської сільської територіальної громади - 58 799 грн;

бюджету Дубовиківської сільської територіальної громади - 210562,87 грн;

  бюджету Васильківської селищної територіальної громади - 196501,77 грн.


За інформацією територіальних громад, кошти іншої субвенції будуть передбачені в місцевих бюджетах в показниках бюджету розвитку та розподілені на такі об’єкти:

        будівництво очисних споруд каналізації с.Раївка  - 58799 грн;

        реконструкцію системи каналізації смт.Васильківка - 196501,77грн;

        капітальний ремонт дороги вул.Комарова с.Крутеньке - 210562,87грн.

Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам у розрізі їх видів та бюджетів наведено  в додатку 12 до цього Прогнозу.

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

У прогнозі бюджету зазначені дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства;

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом бюджету на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом 01 липня року, що передує плановому);

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків на плановий бюджетний період, які є основою для складання проєкту рішення про районний бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди.

В Прогнозі відсутні показники в додатках, визначених Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, а саме:

         додаток 4 “Показники місцевого боргу”;

додаток 5“Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою  міста боргу і надання місцевих гарантій”;

додаток 10  “Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів”.Виконуюча обов’язки 

начальника фінансового відділу

райдержадміністрації                                           Світлана ЛИТВИНЕНКО

додаток 1.docx

додаток 3 фінансування.docxдодаток 4 місц борг.docxдодаток 5 борг, гарантії.docx

додаток 2 доходи.docx

додаток 5 борг, гарантії.docxдодаток 6 видатки гол розп.docxдодаток 7 видатки КПКВК.docxдодаток 8 кредитування.docxдодаток 9 бюдж розв.docxдодаток 10 інвестиц проекти.docxдодаток 11 трансф з ін бюдж.docxдодаток 12 трансф іншим бюдж.docx

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux