Бюджет району 2021
опубліковано 26 липня 2021 року о 12:20

                                   Про районний бюджет на 2021 рік

                                       (04316200000)(код бюджету)

Відповідно до Конституції України, керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний бюджет України на 2021рік», ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради, районна рада вирішила:

1. Визначити на 2021 рік:

доходи районного бюджету в сумі 316 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 284 000 гривень, доходи спеціального фонду районного бюджету – 32 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету в сумі 781 863,64 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 284 000гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 497 863,64 гривень;

повернення кредитів до районного бюджету в сумі 479 863,64 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету - 479 863,64 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

надання кредитів з районного бюджету в сумі 14 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету – 14 000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 5 000,0 гривень, що становить 1,76 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд районного бюджету у розмірі 1000,0 гривень, що становить 0,35 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію районних програм у сумі 479 863,64 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2021 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64Бюджетного кодексу України та трансферти визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2021рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 8 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

7. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації в особі фінансового відділу райдержадміністрації отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. На виконання вимог Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (зі змінами), головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, що споживаються бюджетними установами, та укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

10. Надати право голові районної ради у процесі виконання районного бюджету за поданням райдержадміністрації протягом бюджетного року здійснювати своїми розпорядженнями за погодженням з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету та фінансів з подальшим затвердженням їх на сесіях районної ради:

перерозподіл видатків за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і обсягами міжбюджетних трансфертів у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів за загальним та спеціальним фондами районного бюджету із внесенням відповідних змін до додатків до рішення районної ради, у тому числі переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку, переліку регіональних програм, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, переліку комунальних підприємств та установ, яким надається фінансова підтримка з районного бюджету;

з метою забезпечення використання коштів субвенцій, дотацій, інших надходжень з державного та інших бюджетів, врахування їх у дохідній та видатковій частинах районного бюджету після прийняття відповідних рішень та нормативно-правових актів, визначення головного розпорядника за цими коштами й розподіл за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів між місцевими бюджетами.

11. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, доручити районній державній адміністрації в особі фінансового відділу райдержадміністрації вносити зміни до цього рішення, погоджені з постійною комісією районної ради з питань соціально-економічного розвитку району, бюджету і фінансів, до розпису районного бюджету в порядку, визначеному чинним законодавством:

на виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації за відповідними окремими структурними підрозділами районної державної адміністрації – головними розпорядниками бюджетних коштів у зв’язку із перейменуванням або реорганізацією;

якщо після прийняття рішення про районний бюджет відповідальність за виконання функцій або надання послуг, на які затверджено бюджетне призначення, у тому числі за видатками бюджету розвитку, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів;

за джерелами доходів і напрямами видатків головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами) з подальшим затвердженням цих змін на сесіях районної ради.

Забезпечити подальше затвердження цих змін на сесіях районної ради.

12. На виконання вимог пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах: на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладення угод за кожним видом енергоносіїв у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань, взяти під особистий контроль реалізацію заходів з енергозбереження у бюджетній сфері, забезпечити повне оснащення сучасними приладами обліку природного газу, води та електричної енергії.

13. Установити, що це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.

14. Додатки 1,2,3,4 та 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів.

Голова районної ради К.КРАВЧЕНКО

м.Синельникове
22 грудня 2020 року

№ 37 -3/VIII

Додаток 1 доходи на 2021.xlsxДодаток 2 видатки на 2021.xlsДодаток 3 кредитування 2021.xlsxдодаток 4 трансферти.xlsДодаток 5 програми (1).xlsOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux